ŅEM VĒRĀ!

Ņem vērā!

Dabiskas redzes atjaunošana balstās uz daudzu acu ārstu (un arī ar medicīnu pilnīgi nesaistītu cilvēku) gadiem ilgu izpētes un praksē pielietotu paņēmienu pieredzes apkopojuma, tomēr tā nav medicīniska pieeja redzes uzlabošanā, ar kādu sastopamies ikdienā – briļļu, lēcu vai operācijas pielietojumu redzes uzlabošanai. Dabiskas redzes atjaunošana ir jaunu skatīšanās paradumu, stājas un citādas attieksmes veidošana, meditāciju un pārliecības apgūšana, kā arī konkrētu relaksācijas, kustību un dažādu specifisku, redzes asumu uzlabojošu vingrinājumu pielietošana.

Dabiskās redzes atjaunošanas programma nesniedz medicīniskus padomus, tā nav uzskatāma par jebkāda acu stāvokļa vai veselības traucējumu diagnozi, recepti vai ārstēšanu. Tā ir vispārējas dabas informācija, par kuras izmantošanu jebkurš pats uzņemas atbildību, tāpēc ieteicams vienlaicīgi ar programmas apgūšanu savas redzes uzraudzību un pārbaudi uzticēt profesionālam mediķim.