A.Huxley „The art of seeing”

Aldous Huxley „The art of seeing”

Oldess Hakslijs „Māksla redzēt”

Grāmata angļu valodā. Autors atguvis redzi no gandrīz pilnīga akluma, pateicos sadarbībai ar M.Korbetu. Viņš veicis arī F.M.Aleksandra (britu aktieris, kas atklāja, kā ar fizisku vingrinājumu palīdzību uzlabot balss spējas) tehnikas vingrinājumus. Grāmatā liels uzsvars likts uz sīkām detaļām domāšanas un izjūtu aspektos saistībā ar redzi.