J.Goodrich „How to Improve Your Child’s Eyesight Naturally”

J.Goodrich „How to Improve Your Child’s Eyesight Naturally”

Dž.Gudriča „Kā dabiski uzlabot sava bērna redzi”

Grāmata angļu valodā. Saturīgs un ļoti apjomīgs ceļvedis vecākiem. Ļoti daudz konkrētu vingrinājumu, rotaļu, dziesmu, ar kuriem nodarbināt bērnus viņiem saprotamā un reāli izpildāmā veidā.